Lời Nói Của Tĩnh Lão - Phật Âm

Lời Nói Của Tĩnh Lão - Phật Âm

11.1k 2 1 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7
Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phần 1/7: Lời khai thị của Pháp Sư Tịnh Không về quyển sách “Lời Nói Của Tĩnh Lão”---Sơ lược sự tích Tĩnh Lão. Phần 2/7: I. Làm thế nào để lìa khổ được vui. Phần 3/7: II. Quan niệm phổ biến về giải hành. Phần 4/7: III. Quan niệm niệm Phật về giải hành Phần 5/7: IV. Tại sao phải bị luân hồi---V. Muốn xuất ly lục đạo phải sửa tập khí---VI. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cần phải niệm Phật. Phần 6/7: VII. Muốn vãng sanh Tây Phương phải như thế nào---VIII. Sơ lược nói về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới---IX. Lời kết cho các phần trước---Tiểu kệ ngữ---Những lá thơ khích lệ. Phần 7/7: Bát Nhã Thật Tướng, Bát Nhã Tịnh Độ---Tổng kết---Hồi hướng.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.