Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không

Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không

9,679 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Xem những bài pháp ngắn khác của Pháp sư Tịnh Không ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7guHNZHdskLBKWC-1iJNonMf__(((卍)))__ Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không- Địa điểm : tại Tịnh Tông Học Hội Sydney- Thời gian: ngày 14 tháng 09 năm 2014

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Luyen thị mai hoa Đã thêm A di đà phật
  Con ơn Ngài giáng xuống nhân gian
  Cho chúng con tai qua nghiệp chướng
  Bởi chúng con nghiệp còn víu vướng
  Của bao kiếp nặng nghiệp đeo đầu
  Chúng con chẳng biết víu vào đâu
  Chỉ biết câu cầu ngài khai thị
  Và thực thi những gì ngài giáo
  Hướng theo Phật dạy bảo nam mô
  A di Đà Phật là siêu thoát
  Về Tây phương cực lac Như Lai
  Con ước nguyện là con của Ngài
  Hướng Phật đạo tâm thiện lòng an
  Đã rơi xuống cõi nghiệp trần gian
  Con cầu mong tiêu tan nghiệp chướng
  A di đà phật