Lợi Ích Đi Chùa (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Featured Videos

Lợi Ích Đi Chùa (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

1,482 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Lợi Ích Đi Chùa (Vấn Đáp / Rất Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa Jun 5, 2016

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.