Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó - Thích Tuệ Hải

1,907 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Tứ Thập Nhị Chương 9 do Đại đức Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương Bài 9: Vượt qua khó khăn, Chương 12: 20 điều khó. Kinh Văn: Phật dạy: "Làm người có 20 điều khó: 1. Nghèo khổ mà làm được việc bố thí là khó. 2. Giàu sang quyền quý mà học được đạo là khó. 3. Dám bỏ mạng sống đi vào chỗ chết là khó. 4. Được thấy kinh Phật là khó. 5. Sanh ra lúc có Phật ra đời là khó. 6. Tự chế sự ham muốn sắc dục là khó. 7. Thấy vật tốt đẹp mà chẳng mong cầu là khó. 8. Bị nhục mà không giận là khó. 9. Có thế lực mà không ỷ cậy là khó. 10. Gặp việc mà lấy tâm vô tư ứng xử là khó. 11. Học rộng mà vẫn tham khảo nhiều là khó. 12. Trừ diệt tánh ngã mạn là khó. 13. Chẳng khinh người chưa học là khó. 14. Giữ tâm bình đẳng là khó. 15. Chẳng nói những chuyện thị phi là khó. 16. Gặp thiện tri thức là khó. 17. Thấy tánh học đạo là khó. 18. Theo hóa độ người khác là khó. 19. Thấy cảnh mà chẳng động tâm là khó. 20. Khéo hiểu phương tiện là khó. Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, Đại sư Pháp Vân, TT Thích Trí Siêu... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.