Kinh trường bộ 09 - Kinh Potthapada - Tưởng trí tuệ và cực lạc - Thích Nhật Từ

Kinh trường bộ 09 - Kinh Potthapada - Tưởng trí tuệ và cực lạc - Thích Nhật Từ

2,502 0 0 1 Người đăng: tranngocdong

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

http://tusachphathoc.com/media/index.php?Act=&start=0http://www.phatam.com/video/index.htmlhttp://www.daophatngaynay.com/vn/Giảng tại chùa Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 06/06/2014Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-truong-bo-09-%E2%80%93-kinh-potthapada-%E2%80%93-tuong-tri-tue-va-cuc-lac-06062014---thich-nhat-tu/ - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • ĐỘC GIÁC PHÁP ẤN - PHÁP BẢO TỰ MỸ THO Đã thêm TĂNG CHI BỘ - Anguttara Nikaya
  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
  Chương XI - Mười Một Pháp
  I. Phẩm Y Chỉ

  (VII) (7) TƯỞNG :

  1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
  - Bạch Thế Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng được đủ các Thiền định; Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng?
  2. Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng được đủ các Thiền định, có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Và phàm điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.
  3. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một vị Tỷ-kheo khi chứng được đủ các Thiền định như vậy vẫn có tưởng?
  4. Ở đây, này Ananda, VỊ TÌ KHEO ĐÃ CHỨNG ĐƯỢC ĐỦ CÁC THIỀN ĐỊNH VẪN CÒN TƯỞNG NHƯ SAU : "Ðây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn".