Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích (26/05/2012) video do Thích Nhật Từ giảng

Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích (26/05/2012) video do Thích Nhật Từ giảng

2,313 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 26/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6750,Kinh-Thap-Thien-08-Vuot-qua-thi-phi-noi-loi-huu-ich.tsph

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.