Kinh Sức Mạnh Quan Âm (slideshow) - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Sức Mạnh Quan Âm (slideshow) - Thích Nhất Hạnh

3,506 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

[Kinh Sức Mạnh Quan Âm]
Blog: http://bit.ly/SucManhQuanAm
http://NgheTimCaVang.blogspot.com
Nguồn: Nhật Tụng Thiền Môn 2010
Hiệu ứng chữ: "pyointa2001", "lygerzero0zero"
Biên tập: Dạ Lai Hương
Ảnh:
- Adrian Gray
- Museme Miyuki
- Nguyễn Lê Sang
- BigShadow Nguyễn
-Trieu Nguyen
- "KeroMako"
- "ScoobaDog"

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.