Kinh Pháp Hoa - Phẩm 2 - TT. Thích Tâm Đức

Kinh Pháp Hoa - Phẩm 2 - TT. Thích Tâm Đức

617 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Từ phẩm thứ 2 trở đi cho đến phẩm 28 được xem như là Phương tiện (Phẩm 1 là Cứu cánh hay mục đích), ví như Ngón tay (Phật pháp hay lời nói của Đức Phật) chỉ Mặt trăng (Niết bàn, Cực lạc, trạng thái tâm thanh tịnh không còn phiền não, thiền định thân tâm bất động ở Phẩm 1). Ngón tay không phải chân lý nhưng nhờ đó mà chúng sanh có thể nương theo để hiểu nghĩa mà tu tập và dần dần đạt được mục đích Niết bàn, Cực lạc.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.