Kinh Pháp Hoa giảng giải: Phẩm 17 - Phân biệt công đức - TT. Thích Tâm Đức

Kinh Pháp Hoa giảng giải: Phẩm 17 - Phân biệt công đức - TT. Thích Tâm Đức

566 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Người tin hiểu Thọ mạng lâu dài của Phật Thích Ca (Tri kiến Phật = Bất tử) thì công đức không thể tính kể, huống là hành trì 5 hạnh - bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định – Họ là người hiện thực hóa Phật Pháp ngay trong đời sống hàng ngày (lý thuyết và thực hành). Họ như là Tháp của Phật, xứng đáng được cúng dường như cúng dường Phật.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.