Kinh Lăng Nghiêm 78 - Hành Ấm - Luận 8 Thứ Phi, 7 Thứ Đoạn Diệt - Thích Tuệ Hải

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Lăng Nghiêm 78 - Hành Ấm - Luận 8 Thứ Phi, 7 Thứ Đoạn Diệt - Thích Tuệ Hải

664 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Cảnh giới sai khác của Hành Ấm. Luận 8 thứ Phi: Nêu chung Lại các Thiện nam tử, trong Tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, Thiên ma không còn dịp khuấy phá; Khi xét cùng cỗi gốc sinh loại, xét cái cỗi gốc thường chuyển động u ẩn kia, nơi Hành ấm còn và thọ, tưởng đã diệt, chấp cả cái có và cái không, tự thể phá nhau, thì người đó mắc vào những luận điên đảo, chấp sau khi chết, không phải có, không phải không. 1. Chấp cội gốc cái chấp Người đó, thấy những ấm Sắc, Thụ, Tưởng, có mà không phải có; Xét trong Hành ấm chuyển biến, không mà không phải không; xoay vần như thế cùng tột các ấm, thành tám cái tướng "không phải có, không phải không", tùy gặp duyên gì, đều nói sau khi chết có tướng, không tướng. 2. Chấp riêng: Lại xét tính Hành ấm sinh diệt thay đổi liên tục, phát tâm thông suốt, chấp tất cả đều không phải có, không phải không, lộn lạo hư thật. Do những so đo, chấp sau khi chết "không phải có, không phải không" như thế, mà đường sau mờ mịt, không còn lối đi, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ đề; ấy gọi là ngoại đạo thứ tám, lập những luận điên đảo, chấp trong Ngũ ấm, sau khi chết, không phải có, không phải không. Lại các Thiện nam tử, trong Tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, Thiên ma không còn dịp khuấy phá; trong lúc xét cùng cỗi gốc sinh loại, xét cái cỗi gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau nầy là không, thì người đó mắc vào bảy cái luận đoạn diệt. Hoặc chấp hết thân nầy là diệt, hoặc chấp hết Ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp xả hết là diệt; xoay vần như thế cùng tột đến bảy cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo, chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ đề; ấy gọi là ngoại đạo thứ chín, lập những luận điên đảo, chấp trong Ngũ ấm, sau khi chết là đoạn diệt. ====================================================== D10: Luận 5 thứ niết bàn hiện có: Nêu Chung: Lại các Thiện nam tử, trong Tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, Thiên ma không còn dịp khuấy phá; trong lúc xét cùng cỗi gốc sinh loại, xét cái cỗi gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau nầy là có, thì người đó mắc vào năm luận Niết bàn. Hoặc nhận những định Dục giới là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp, mà sinh lòng yêu mến vậy. Hoặc nhận Sơ thiền là chuyển y chân chính, vì không còn ưu thụ vậy. Hoặc nhận Nhị thiền, vì không khổ thọ vậy. Hoặc nhận Tam thiền, vì rất vui đẹp vậy. Hoặc nhận Tứ thiền, khổ vui đã hết, chấp không còn chịu sinh diệt trong luân hồi vậy. Người đó, lầm những cõi trời hữu lậu là quả vô vi, lầm sự an ẩn 5 chỗ ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc Thánh hiền; xoay vần như thế rốt ráo có năm chỗ. Do những so đo, chấp trước năm thứ Niết bàn hiện có như thế, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ đề; ấy gọi là ngoại đạo thứ mười, lập những luận điên đảo, chấp trong Ngũ ấm, có năm thứ Niết bàn hiện có. ===================================================== Chi 5. Những ma sự thuộc Thức ấm. "A nan, thiện nam tử kia, tu phép Tam ma đề, khi Hành ấm hết rồi, thì cái then chốt lay động u ẩn chung, sinh ra các loài thế gian, bỗng được xóa bỏ; giềng mối vi tế, quan hệ sâu xa gây nghiệp chịu báo của ngã thể chúng sinh, cảm ứng đều bặt dứt. Người đó, hầu được đại giác ngộ nơi bản tính Niết bàn, như khi gà gáy tan, xem qua phương Đông, đã có ánh sáng... Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu. Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, ... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.