Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa - Thích Thanh Từ

Featured Videos

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa - Thích Thanh Từ

3,593 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 9)_(Đại cương)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.