Kinh Bách Dụ - Thích Như Điển

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Bách Dụ - Thích Như Điển

13.6k 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Bách Dụ.pdf (530.75 KB)http://www.megaupload.com/?d=XIQW8F0PKinh Bách Dụ bao gồm 98 chuyện đời ngụ ngôn nhưng ý đạo, mang đầy tính cách giáo dục trong đạo Phật, do TT Thích Như Điển thuyết giảng tại Đức.Kinh Bách DụDịch giả: Thích Nữ Như HuyềnChùa Hải Tuệ 25/1B, sau chợ Trương Minh giảng -- Sài Gòn.Bộ kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói do Ngài Pháp Sư Tăng Già Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: "Thuốc hay hòa trong đường phèn", "Dùng lá gói thuốc A Dà Ðà" là của Pháp Sư tự soạn, để tổng dụ cho diệu lý đủ trong những thí dụ trên. Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Ðức Phật nói ra vô lượng Pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung qui chỉ hướng về một mục đích duy nhất là làm cho chúng sanh tự giác ngộ bản tánh sáng suốt của mình.Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng những chuyện xưa để thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng ta. Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu thì Niết bàn sẽ thực hiện ở đấy. Chúng tôi nhận thấy những mẫu chuyện thí dụ đây, có thể thông dụng trong các tầng lớp quần chúng, ai cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, vì chuyện rất vui, có kỹ thuật hấp dẫn, rất hữu ích cho mọi người, nên tôi không nệ tài hèn, đức bạc phiên dịch ra tiếng Việt để cống hiến đọc giả một tác phẩm của Phật giáo có giá trị giáo dục cho tăng đồ và cho cư sĩ.Bách Dụ Kinh, Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập thứ 04, bộ Bổn Duyên, số hiệu 0209, gồm bốn quyển, nếu phân ra nên nằm trong Kinh Thí Dụ.Mục LụcTựaLời nói đầuLời đầu quyển1. Người ngu ăn muối2. Ðể dành sữa3. Khoanh tay chịu đòn4. Giả chết dối chồng5. Khát không uống nước6. Giết con thành gánh7. Nhận người làm anh8. Trộm áo nhà vua9. Kẻ ngốc khen cha10. Phú ông cất lầu 11. Bà La Môn giết con12. Quạt nước đường13. Sự thật chứng minh14. Giết kẻ dẫn đường15. Muốn con mau lớn16. Tưới mía bằng nước mía17. Vì nhỏ mất lớn18. Trên lầu mài dao19. Ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi xuống bể20. Trả thịt 21. Cầu con22. Bán trầm hương23. Trộm mền24. Gieo mè25. Nước và lửa26. Bắt chước vua27. Trị vết thương28. Xẻo mũi29. Ðốt áo30. Nuôi dê 31. Mua lừa32. Trôm vàng33. Chặt cây tìm trái34. Thâu ngắn đường đi35. Thấy bóng trong gương36. Lầm móc con mắt37. Giết trâu38. Bảo nước đừng chảy39. Sơn tường40. Người sói đầu tìm thuốc41. Hai con quỷ tranh vặt42. Che da lạc đà43. Mài đá44. Ăn bánh45. Giữ của46. Ăn trộm trâu47. Giả tiếng oan ương48. Chó và cây49. Vị tiên lầm lộn50. Sửa lưng gù 51. Người tớ gái52. Trò vui giả dối53. Lão sư bị hành hạ54. Ðầu rắn và đuôi rắn tranh cãi55. Cạo râu vua56. Cái không có57. Bị đạp rụng răng58. Chia của59. Xem làm bình60. Thấy vàng dưới nước61. Tạo hình người62. Ăn thịt gà63. Chạy trốn64. Quỷ trong nhà cũ65. Ăn bánh độc66. Chết chìm67. Ðánh cuộc68. Hại người thành hại mình69. Tổ truyền ăn mau70. Nếm trái tần bà71. Ðui mắt72. Sưng môi73. Ngựa đen đuôi trắng74. Mang bồn tắm75. Giết lạc đà76. Nông phu mơ tưởng công chúa77. Tìm sữa78. Ði không về rồi79. Gánh ghế cho vua80. Uống thuốc nước rửa ruột81. Không nên vu oan cho người hiền đức82. Gieo lúa83. Khỉ bị đánh84. Nguyệt thực85. Ðau mắt86. Vì của giết con87. Bọn cướp chia của88. Khỉ mất đậu89. Chuột vàng và rắn độc90. Lượm được tiền91. Người nghèo92. Ðứa nhỏ được đường93. Bà già đánh cọp94. Hiểu lầm95. Hai con hạc96. Giả mù97. Cướp áo lông dê98. Ðứa nhỏ bắt rùaLời cuối quyển(Vì Youtube chỉ cho giới hạn đăng số chữ nên không thể đăng lên hết nguyên bản kinh văn. Nếu ĐH nào muốn xem kinh văn xin vui lòng download link phía trên, hoặc tìm trong Google. A Di Đà Phật).

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.