Kinh Bách Dụ 07 (Bài 29-33): Chưa có trái thì đừng chặt cây (02/05/2011) video do TT. Thích Nhật Từ

Kinh Bách Dụ 07 (Bài 29-33): Chưa có trái thì đừng chặt cây (02/05/2011) video do TT. Thích Nhật Từ

2,445 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Bách Dụ 07 (Bài 29-33): Chưa có trái thì đừng chặt cây - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5949,Kinh-Bach-Du-07-Bai-29-33-Chua-co-trai-thi-dung-chat-cay.tsph

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.