Kiêng Cữ Hay Không - Thích Thiện Hữu

Kiêng Cữ Hay Không - Thích Thiện Hữu

1,619 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kiêng Cữ Hay Không : TT-Thích Thiện Hữu ( 2-2-2014 )
Thuyết Giảng Tại Tu Viện PHẬT ĐÀ
36 Deodar St - Inala
Qld 4077
Australia

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.