Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn

Featured Videos

Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn

442 0 0 0 Người đăng: thang1111vn

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

GIỚI UỐNG RƯỢU Thầy THÍCH THIỆN CHƠN giảng tại Việt Nam Phật Quốc Tự, ngày 26/04/15. http://www.giaolybotat.com/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.