Khai Thị Thực Tại 5. Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo & Các Pháp Bổ Túc | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

Featured Videos

Khai Thị Thực Tại 5. Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo & Các Pháp Bổ Túc | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

708 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khai Thị Thực Tại (ebook)
Tác giả: Hòa Thượng Viên Minh
Nhóm biên tập: Nhóm yenlang.net và nhóm "Phục vụ để hoàn toàn"
Giọng đọc : Hiếu Chơn - Như Phước

Mục lục:
* Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo & Các Pháp Bổ Túc
1. Quy y Tam Bảo 00:00​
2. Vì sao Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo? 6:13​
3. Ai quy y và quy y ai? 8:03​
4. Quy y Tam Bảo chính là hành trình giác ngộ 10:20​
- Hỏi: Con rất tâm đắc cách giảng quy y Tam Bảo của Thầy, nhưng liệu như thế một người sống với thân khẩu ý luôn sáng suốt định tĩnh trong lành có cần làm lễ quy y không? 12:54​

5. BA-LA-MẬT - “ĐẾN BỜ KIA” 14:15​
6. PHÁP MÔN HỖ TRỢ 38:17​
Pháp môn không phải là phương pháp

7. Bốn pháp hỗ trợ: 41:40​
- Hỏi: Thưa Thầy có sự giác ngộ chậm hoặc nhanh không? Và có ai là hạng người “nhất xiển đề” không thể giác ngộ được như Phật giáo Bắc truyền nói không? 51:57​
- Hỏi: Thưa Thầy, có cần một phương pháp hay kỹ thuật để hành thiền không hay chỉ cần thiền trong sinh hoạt bình thường? 53:19​
- Hỏi: Bạch thầy, lần sau nếu thầy mở lớp dạy xin thầy thông báo cho chúng con biết. Vì như lần này khi con biết thì trễ quá, lỡ mất mấy buổi đầu. 54:29​

8. Mười phiền não chướng trong thiền Vipassanā 56:00​

Source: http://www.trungtamhotong.org/​
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.