Khai Thị Thực Tại 4. Đạo Đế - Diệt Đế (tiếp) | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

Khai Thị Thực Tại 4. Đạo Đế - Diệt Đế (tiếp) | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

716 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khai Thị Thực Tại (ebook)
Tác giả: Hòa Thượng Viên Minh
Nhóm biên tập: Nhóm yenlang.net và nhóm "Phục vụ để hoàn toàn"
Giọng đọc : Hiếu Chơn - Như Phước

Mục lục:
ĐẠO ĐẾ - DIỆT ĐẾ (tt)

- Ngay đó mà thấy 1:03​
- Ăn trộm pháp 5:24​
- Trả pháp lại cho pháp 7:29​
- Vô minh và hữu vi, hữu ngã 10:37​
- Minh và vô vi, vô ngã 12:04​
- Hữu: Tạo tác để trở thành 15:12​
- Giới định tuệ tự tánh 18:02​
- Có phải giới sinh định, định sinh tuệ không? 21:48​
- Kiến thức và tri kiến 32:00​
- Tánh Biết và Pháp 37:46​
- An và trật tự vận hành của pháp 42:22​
- Hữu sự và vô sự 50:19​
- Hỏi: Nếu con đang khát nước, có nước để uống thì khỏe, tâm không bị vướng mắc gì. Nhưng nếu không có nước để uống ở đó thì sẽ rất khát và tâm con cứ bị ám ảnh bởi nước thì phải làm sao? 58:35​
- Mở những trói buộc 1:03:41​
- Có cần phải tu luyện mới đắc Đạo Quả? 1:05:12​
- Lý tưởng tu hành có phải cũng là ham muốn? 1:09:20​
- Tâm thức và Tánh Biết 1:11:52​

Source: http://www.trungtamhotong.org/
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.