Karaoke: Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà-La-Ni - Imee Ooi

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Karaoke: Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà-La-Ni - Imee Ooi

6,783 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

For lyrics, just visit http://NgheTimCaVang.blogspot.comNhạc: Hoàng Tuệ Âm
Việt ngữ: Dạ Lai Hương dựa trên bản dịch của CS Huyền Thanh.
Hiêu ứng chữ: Thanh Lương Địa
Biên tập: Dạ Lai Hương

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.