Karaoke: Dược Sư Quán Đỉnh Chơn Ngôn - Imee Ooi

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Karaoke: Dược Sư Quán Đỉnh Chơn Ngôn - Imee Ooi

5,827 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • hnt1961@yahoo.com Đã thêm bạn cứ tự nhiên đọc chú bất cứ lúc nào? hay phải có thời khóa hoặc nghi thức gì ko? cám ơn bạn