Hư Vân Ngữ Lục (Nguyên Tác: Đại Sư Hư Vân) - Phật Âm

Hư Vân Ngữ Lục (Nguyên Tác: Đại Sư Hư Vân) - Phật Âm

7,138 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phần II. Quý cư sĩ tại Thượng Hải thỉnh giảng năm 1911 II. Phật thất khai thị tại Phước Kiến Công Đức Lâm, năm 1933III. Thư đáp tướng Tưởng Giới ThạchIV. Khai thị tại chùa Từ Vân, Trùng Khánh, 17-1-1943.V. Khai thị tại chùa Từ Vân, Trùng Khánh, 18-1-1943.VI. Khai thị tại chùa Từ Vân, Trùng Khánh vào ngày 19-1-1943.VII. Khai thị tại chùa Kiềm Minh, Quý Dương, vào mồng 1-2-1943.Phần II VIII. Khai thị tại Đại Hội Hoan Nghinh Các Giới Chức, 18-8-1946.IX. Khai thị tại Đông Liên Giác Uyển, Hồng Kông, năm 1947.X. Khai thị tại Áo Môn, hý viện Bình An, vào mồng 1-8-1947.XI. Bài diễn thuyết tại xã Liên Nghĩa, Quảng Châu vào 20-9-1947.Phần IIIXII. Bài giảng tại bệnh viện Chí Đức, hội Phật giáo tỉnh Quảng Châu.XIII. Tham thiền cùng niệm Phật.XIV. Những điều kiện tiên quyết khi tham thiền.XV. Khai thị tại thiền đường.XVI. Tham thiền cảnh ngữ (lời răn nhắc đến những người tu thiền).

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.