Hỏi đáp về Thấy rõ pháp tánh - Thoát ly tham sân - Giúp đỡ phải từ trí tuệ và từ bi... -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

Hỏi đáp về Thấy rõ pháp tánh - Thoát ly tham sân - Giúp đỡ phải từ trí tuệ và từ bi... -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

15 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .

Ngày 3A: Hỏi đáp về Thấy rõ pháp tánh - Thoát ly tham sân - Giúp đỡ phải từ trí tuệ và từ bi - Cái gì đi tái sanh - Hiểu đúng về Nghiệp.
#ThayVienMinh
- Trungtamhotong.org

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.