Hỏi Đáp 41: Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Thích Thiện Hữu

Hỏi Đáp 41: Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Thích Thiện Hữu

191 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hỏi Đáp 41: Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn 08.11.2015 – TK Thích Thiện Hữu

Chùa Phật Tổ Úc Đại Lợi - www.daovaodoi.net
Câu hỏi: A Di Đà Phật! Kính bạch thầy, trong Kinh A Di Đà đức Thích Ca có dạy: Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đến Phật A Di Đà mà phát lòng niệm danh hiệu Ngài từ một cho đến bảy ngày, một lòng không loạn thời khi lâm chung người ấy sẽ thấy Phật A Di Đà và hàng Thánh Chúng hiện thân trước mắt. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc.
Như vậy muốn về cõi Cực Lạc phải nhất tâm niệm Phật từ một đến bảy ngày như thế là sao? Kính xin thầy giảng rộng về lời dạy của Đức Phật Thích Ca.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.