Hỏi Đáp 29: Kinh Kim Cang: Đừng Cố Chấp Vào Âm Thanh Sắc Tướng - Thích Thiện Hữu

Hỏi Đáp 29: Kinh Kim Cang: Đừng Cố Chấp Vào Âm Thanh Sắc Tướng - Thích Thiện Hữu

874 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chùa Phật Tổ Úc Đại Lợi - www.daovaodoi.net Câu hỏi: A Di Đà Phật! Kính Bạch thầy, trong Kinh Kim Cang Đức Phật Thích Ca có dạy: “Tìm ta nơi hình sắc, cầu ta nơi âm thanh, người ấy làm tà đạo, không thấy được Như Lai”. Vậy lời dạy này như thế nào, con kính xin thầy giảng thêm.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.