Học Sinh Trường THPT Minh Đức Đến Chùa Tu Học - chùa Hoằng Pháp

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Học Sinh Trường THPT Minh Đức Đến Chùa Tu Học - chùa Hoằng Pháp

4,583 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • tamhythienphaptang@gmail.com Đã thêm Tất cả con người thời này gọi là Mạt Pháp, nhưng đối với Đạo Phật khai sáng tự bản thân con người mà ra , khai sáng từ nơi Lầm lẫn đến chổ Tỏ giác thì làm gì có câu chuyện Mạt Pháp. Duy chỉ con người đứng theo Tư Tưởng quan niệm mình để thực Hành đường lối Đạo Phật bị sai lạc nên mới có tình trạng ngày nay lạc hướng Tu sai , Tu theo quan niệm mình , lấy lý trí nơi mình định đoạt chiều hướng Đạo Phật , cho Đạo Phật là Duy Tâm , nếu ĐẠO PHẬT là DUY TÂM sao Phật bảo lìa Tâm mới giác , bằng Đạo Phật đảm phá duy vật tại sao Đạo Phật không cho Tín Chúng ngồi yên , bảo Tín chúng nên thi Hành Hạnh Nguyện , Phật nói : Lý Sự Tương Song Chân Nguyên Trực giác. như thế có phải Đạo Phật chung gồm tất cả cốt tận giác tất cả chăng