Học Phật Là Nội Học - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Học Phật Là Nội Học - Pháp Sư Tịnh Không

2,933 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích từ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 67 do Pháp Sư Tịnh Không chủ Giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!