Hoằng thuận chúng sanh (04/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Hoằng thuận chúng sanh (04/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng

1,934 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hoằng thuận chúng sanh - ĐĐ. Thích Nhật Từ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.