Hiểu và Thương - Nhạc Làng Mai - Tăng thân Làng Mai

Featured Videos

Hiểu và Thương - Nhạc Làng Mai - Tăng thân Làng Mai

2,128 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

"Loving & Understanding"
Hiểu và Thương
Thiền ca Làng Mai
Plum Village song
───────────────────────────
Lyrics: Anh em ta từ bốn phương trời
Chị em ta từ khắp năm châu
Không phân biệt màu da tôn giáo
Cùng về đây xây đắp yêu thương
Hiểu và thương
Hiểu và thương
Có hiểu mới có thương
Hiểu càng sâu thương càng rộng
Hiểu càng rộng thương càng sâu
Hiểu sâu thương lớn
HIểu và thương
Hiểu và thương.
☞ Please watch the full video at :
https://www.youtube.com/watch?v=90atLF12x_A
Video from Blue Cliff Monastery
Video edited and lyrics effect by Yên

Help us caption & translate this video!

http://amara.org/v/55Ir/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.