Hiểu Rõ Thế Nào Là: Tứ Niệm Xứ Và Tứ Như Ý Túc - Pháp Sư Tịnh Không

Hiểu Rõ Thế Nào Là: Tứ Niệm Xứ Và Tứ Như Ý Túc - Pháp Sư Tịnh Không

1,939 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Niệm huệ lực chính là ngũ lực. Ngũ lực cái thứ nhất là TÍN. Trước phải có gốc mà sau đó cái gốc này mới sanh ra sức mạnh. Vậy chúng ta muốn hỏi TÍN của chúng ta có gốc hay không? Ngày nay nghe được niệm Phật tốt, ngày mai được nghe một người tham thiền tốt, tâm của bạn liền dao động. Ngày sau lại nghe một người trì chú tốt lại muốn đi trì chú. TÍN của bạn không có gốc, giống như lục bình trôi trên sông vậy. Trôi theo dòng nước không có gốc, cái TÍN này làm sao mà được. Tín tâm như vậy không thành được việc gì. Vì sao lòng tin của họ không có gốc?

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.