Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - 20/12/2015 - Thích Nhật Từ

Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - 20/12/2015 - Thích Nhật Từ

921 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - TT. Thích Nhật Từ - 20/12/2015 Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/12/2015 Nghe bài giảng mp3 tại đây: ...

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.