Hành trang vào đời - Thích Trí Huệ

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Hành trang vào đời - Thích Trí Huệ

4,897 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hành trang vào đời
ĐĐ. Thích Trí Huệ&Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng Tọa đàm tại chùa Hoằng Pháp, Khóa tu mùa hè 2010

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Vũ,Fl USA Đã thêm Theo tất cả cứ nghĩ thế này đi là thành Phật đấy . Ý của Thầy Trí Huệ cũng nói trên: Đạo đức là hành trang và tri thức là sức mạnh ! Nam Mô A Di Đà Phật !