Giới Bồ tát 51: Kinh Phạm Võng - Giới khinh 40: Không bình đẳng truyền giới - Thích Minh Thông

Featured Videos

Giới Bồ tát 51: Kinh Phạm Võng - Giới khinh 40: Không bình đẳng truyền giới - Thích Minh Thông

562 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

GIỚI KHINH 40: KHÔNG BÌNH ĐẲNG TRUYỀN GIỚI.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.