Giới Bồ Tát 35: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn

Featured Videos

Giới Bồ Tát 35: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn

1,143 0 0 0 Người đăng: thang1111vn

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Luật Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.