“GIAO TIẾP THÌ ĐỪNG CẦU LỢI ÍCH CHO MÌNH” TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ

“GIAO TIẾP THÌ ĐỪNG CẦU LỢI ÍCH CHO MÌNH” TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ

152 0 0 0 Người đăng: ngohongquyen

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

hích Nhật Từ giảng ngày 04/3/2020

Toàn bài giảng: “HIỂU ĐÚNG 10 ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI” do TT. Nhật Từ thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ, lúc 20h00, ngày 03/04/2020:

Youtube Đạo Phật Ngày Nay: https://youtube.com/watch?v=B_yfgEGb4...
Youtube Thích Nhật Từ: https://youtu.be/LFPGaRCZugg
Facebook: www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/227531761660148/?vh=e&d=n
***

Kính mời quý Phật tử tham gia nhóm Facebook: Tự Hào Là Phật Tử:
https://www.facebook.com/groups/tuhao...

***

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG “LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI” CỦA HT. DIỆU HIỆP, ĐỜI NGUYÊN MINH, TRUNG QUỐC
~ Thích Nhật Từ dịch ~

- Tên nguyên tác: “Bảo vương tam-muội niệm Phật trực chỉ” 《宝王三昧念佛直指》
- Tác giả: Hòa thượng Diệu Hiệp (妙叶 hoặc 妙协), sinh vào triều đại Nguyên Minh, Trung Quốc, chuyên tu về niệm Phật tam-muội.

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bị bệnh, vì không bệnh thì tham dục dễ sinh.
2. Ở đời hay xử thế thì đừng cầu không gặp hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì cao ngạo nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì việc học sẽ không theo thứ bậc.
4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không vững chải.
5. Hoạch định công việc thì đừng mong dễ thành, vì thành công dễ thì tâm sinh khinh thường và kiêu ngạo.
6. Giao tiếp thì đừng cầu lợi ích cho mình, vì lợi mình thì mất đạo lý và thất nghĩa.
7. Đối đãi với mọi người thì đừng mong tất cả thuận chìu theo ý mình, vì thuận chìu ý mình thì tâm sinh kiêu căng.
8. Làm việc nhân đức thì đừng cầu sự đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu tính.
9. Thấy lợi lộc thì đừng mong chạm vào, vì chạm vào lợi thì tâm si mê phải động.
10. Bị oan ức thì không cần thanh minh, vì thanh minh thì oán hận càng tăng.

Đó là vì, các thánh nhân dạy rằng: “Xem bệnh tật là phương thuốc tốt. Xem hoạn nạn là sự ung dung. Xem sự chướng ngăn là giải thoát. Xem quân ma là bạn đạo. Xem khó khăn là thành tựu. Xem giao tế tồi của người khác là của cải và lương thực. Xem người đối nghịch là khu vườn đẹp. Xem sự ban tặng nhân đức là vật vứt bỏ. Xem lợi nhỏ là phú quý. Xem oan ức là cách tu.

Được như vậy, sống trong trở ngại mà được hanh thông, đang khi cầu thuận lợi thì bị trở ngại. Chính vì thế, trong chướng ngại, đức Phật được giác ngộ. Những kẻ như Devadatta và Angulimala làm nhiều điều trái nghịch mà đức Phật của chúng ta vẫn phó chúc (thọ ký), giáo hóa cho họ thành Phật.

Như vậy, há chẳng phải cái nghịch của kẻ xấu là sự thuận duyên của ta sao? Cái hủy hoại của người ác là sự thành tựu của ta sao? Người thế tục học đạo ngày nay, nếu trước tiên không sống trong chướng ngại thì khi chướng ngại đến sẽ không thể chống đỡ, vượt qua được. Điều đó sẽ khiến cho đại pháp bảo của bậc Pháp Vương sẽ bị mất đi. Không phải tiếc lắm sao!

NGUYÊN TÁC CHỮ HÁN CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU HIỆP

寶王三昧論

一念身不求無病,身無病則貪慾易生。
二處世不求無難,世無難則驕奢必起。
三究心不求無障,心無障則所學躐等。
四立行不求無魔,行無魔則誓願不堅。
五謀事不求易成,事易成則志存輕慢。
六交情不求益吾,交益吾則虧損道義。
七於人不求順適,人順適則心必自矜。
八施德不求望報,德望報則意有所圖。
九見利不求沾分,利沾分則癡心亦動。
十被抑不求申明,抑申明則怨恨滋生。

是故聖人設化,以病苦為良藥,以患難為逍遙,以遮障為解脫,以群魔為法侶,以留難為成就,以敝交為資糧,以逆人為園林,以布德為棄屣,以疎利為富貴,以屈抑為行門,如是居礙反通,求通反礙,是以如來於障礙中得菩提道,至若鴦掘摩羅之輩,提婆達多之徒,皆來作逆,而我佛悉與記莂,化令成佛,豈非彼逆乃吾之順也,彼壞乃我之成也,而今時世俗學道之人,若不先居於礙,則障礙至時不能排遣,使法王大寶由茲而失,可不惜哉!可不惜哉!
*

#muoidieutamniem #mườiđiềutâmniệm #luanbaovuongtammuoi #oanuc #thanhminh #bioan #hamoan #thichnhattu #chuagiacngo #thichnhattuofficial #daophatngaynay
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial
--------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa...
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-...
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN...
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphatho...
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.