Giảng về đoạn nói về Niết-bàn trong kinh Udana - Thích Viên Minh

Featured Videos

Giảng về đoạn nói về Niết-bàn trong kinh Udana - Thích Viên Minh

1,264 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8) - Hỏi đáp - Cảm niệm của Phật tử.

Hòa Thượng Viên Minh giải đáp những thắc mắc về Phật Pháp cho cư sĩ tại đạo tràng Thuận Pháp, Houston - Texas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 5 năm 2015.

Pháp Thoại và chia sẻ về Thiền của Thầy Viên Minh: http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.