Giảng Sư và Thính Chúng - in Vancouver - Thích Pháp Hòa

Giảng Sư và Thính Chúng - in Vancouver - Thích Pháp Hòa

3,148 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

July 1, 2011


Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.