Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" - Phẩm 13 và 14: Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng và Cây Báu Khắp Nước (Kỳ 11) - Thích Thiện Pháp

Giảng "Kinh Vô Lượng Thọ" - Phẩm 13 và 14: Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng và Cây Báu Khắp Nước (Kỳ 11) - Thích Thiện Pháp

2,027 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp Hội Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Chùa Pháp Thường -www.chuaphapthuong.com)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.