Giảng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" - Phẩm Ví Dụ - Thích Tâm Đức

Giảng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" - Phẩm Ví Dụ - Thích Tâm Đức

3,778 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đề tài: Phẩm thứ ba Ví Dụ - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (giảng giải). Giảng sư: TT Thích Tâm Đức - Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS " Triết lý Kinh Pháp Hoa - Phân tích khái niệm và học thuyết".Giảng tại: Đạo tràng Bát Quan Trai lần thứ 53 tại Chùa Long Viễn - Tỉnh Vĩnh Long.Ngày 18 tháng 06 năm 2012 (tức 29-04 AL) - thứ hai.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.