Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 188) - Pháp Sư Tịnh Không

Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 188) - Pháp Sư Tịnh Không

6,890 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 188) - Thầy Pháp Sư Tịnh Không giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm HUYNH VAN SANG
    0 các phút trước đó

    Loi day cua PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG thật là bậc đại trí huệ moi co thê giáo duc cho chung sanh nhu con giãm duoc phiền nảo tăng thêm tri hue tieu bot nghiep chuong. con tiep nhan loi hoa thuong day ma con chua lam duoc con bi nghiep chuong qua sau nặng la tập khi phien não huan tap nhieu đoi nhieu kiep den nay con pham vao gioi ta dâm ma con ko vuot qua duoc voi chung sanh nay con nhận ttội lỗi cua con voi thay voi PHẬT voi tat ca chung sanh, neu có ai thấy nghe biet thi hay chửi cho nghiệp chuong cua con tieu trừ va duoc đoan tru tam ham muon TA DÂM cua con cầu ngựyen hồng ân tam bảo thế giói cực lạc từ bi gia hộ cho con ko còn ham muon dâm dục nua