Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60 - Thích Minh Châu

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60 - Thích Minh Châu

728 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.