Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 - Thích Minh Châu

Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 - Thích Minh Châu

868 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.