Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa - Thích Minh Châu

Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa - Thích Minh Châu

894 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Pháp tu lục hòa
Hòa Thượng Thích Minh Châu với bài giảng pháp tu lục hòa

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.