Giải Thoát Sanh Già Bệnh Chết - Thích Quang Thạnh

Giải Thoát Sanh Già Bệnh Chết - Thích Quang Thạnh

1,296 0 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giải Thoát Sanh Già Bệnh Chết - Thầy Thích Quang Thạnh

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Thanh Nam Đã thêm Na mô a di đà Phật, Na mô a di đà Phật, Na mô a di đà Phât, Na mô a di đà Phật
    Một bài giảng nói về các vấn đề thực tế, khi con người sinh ra và chết đi.
    Có ý nghĩa và giá trị để con lược bỏ các tính tật xấu
    Con xin cảm ơn thầy