[Ebook Audio] Soi Sáng Thực Tại - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

[Ebook Audio] Soi Sáng Thực Tại - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

157 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Mục lục:
Trà đạo ngày 14.7.2016 2:25​
- Thấy Pháp - Tánh Không - Đừng hiểu lầm Khổ Đế

Trà đạo ngày 30.7.2016 16:30​
- Đừng hiểu lầm lời Phật dạy - Quả Dự Lưu

Trà đạo ngày 02.8.2016 26:03​
- Tà định và sự liên quan đến tà kiến - Thiền để đắc định hay giác ngộ? - Chính mình là cuốn kinh kỳ diệu nhất.- Giác ngộ y cứ trên Sự Thật, không y cứ theo Luận Giải.- Không trụ chân đế, không xả tục đế - Chỉ cần nghiêm túc, không cần nghiêm trọng.

Trà đạo ngày 04.8.2016 1:04:02​
- “Tọa Vong” trong học thuyết của Trang Tử - An trú Tánh Không

Trà đạo ngày 13.8.2016 1:17:56​
- Thập mục ngưu đồ - Vị ngọt và sự nguy hại

Trà đạo ngày 18.8.2016 1:32:35​
- Hiến xác có phải Bố thí Ba-la-mật?

Trà đạo ngày 20.8.2016 1:39:30​
- Xử lý cơ thể sau khi chết

Trà đạo Bửu Long ngày 23.8.2016 1:44:30​
- Nghi Hoặc và Hoài Nghi

Trà đạo ngày 25.8.2016 1:52:44​
- Phải chăng cuộc đời đã lập trình sẵn? - Đạo có phải là con đường?

Trà đạo Bửu Long ngày 27.8.2016 2:00:50​
- Cách hiểu lời dạy của Đức Phật - Giáo Pháp Nguyên Thủy và cách hành

Trà đạo ngày 30.8.2016 2:08:40​
- Mỗi người là bài học của chính mình - Thế nào là vị lãnh đạo ưu việt?

Trà đạo ngày 10.9.2016 2:16:42​
- Mối Quan Hệ Đúng Tốt

Trà đạo ngày 13.9.2016 2:20:50​
- Quá trình tu chứng đạo quả của bậc giác ngộ

Trà đạo ngày 20.9.2016 2:25:48​
- Sử Dụng Tâm - Niệm Tâm - Niết-bàn - Trạng thái

Trà đạo ngày 05.11.2016 2:39:40​
- Phước báu - Đắn đo suy nghĩ - Hành “thâm bát-nhã”

Trà đạo ngày 27.12.2016 2:51:45​
- Cái Thấy - Đạo thuận tự nhiên - Duyên, nghiệp và nợ - Cận Tử Nghiệp

Trà đạo ngày 07.01.2017 3:04:25​
- Vì sao có 3 Quả vị Phật khác nhau?

Trà đạo ngày 14.01.2017 3:07:50​
- Chứng ngộ khác với đắc thành.

Trà đạo ngày 09.02.2017 3:15:30​
- Luân Hồi & Tái Sinh

Trà đạo ngày 14.02.2017 3:26:30​
- Nhất thiết duy tâm tạo - Hiểu đúng ngũ uẩn, nhân duyên và luân hồi sinh tử

Trà đạo ngày 30.3.2017 3:35:00​
- Năng lễ sở lễ - Nhu cầu và vọng cầu

Trà đạo ngày 04.4.2017 3:43:40​
- Tham ưu và dính mắc - Bản ngã đồng hóa tướng biết - Phóng dật

Trà đạo ngày 11.4.2017 3:55:40​
- Chấp đoạn chấp thường

Trà đạo ngày 18.4.2017 3:59:00​
- Biểu hiện của bản ngã - Khắc phục tính tự ti - Vai trò của Kinh Điển - Vô Niệm

Trà đạo ngày 11.7.2017 4:10:40​
- Bộ Nhớ Con Người & Vũ Trụ Tâm - Sắc tức thị không, không tức thị sắc - Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi

Trà đạo ngày 15.7.2017 4:26:26​
- Hiểu Đúng Thiền Vipassanā

Trà đạo ngày 22.7.2017 4:38:48​
- Mục đích thật sự của Đạo Phật - Tánh ích kỷ - Nguyên nhân của luân hồi sanh tử là cái ngã

Trà đạo ngày 25.7.2017 5:00:00​
- Tự Nhiên và Vô Tâm - Tinh tán chánh niệm tỉnh giác - Cách nào đế vào định

Trà đạo ngày 27.7.2017 5:28:24​
Bản nguyên

Trà đạo ngày 01.8.2017 5:33:35​
(Cốt lõi của sự giác ngộ / Nguyên Lý chung của Đạo)

Trà đạo ngày 03.8.2017 5:43:05​
( Tiểu ngã, Đại ngã và Vô ngã )

Trà đạo ngày 05.8.2017 6:02:35
(Tánh biết - Sự hoạt động của bản ngã/ vô thức & vô ký)

Trà đạo ngày 08.8.2017 6:24:08​
(Mục đích chính của người tu)

Trà đạo ngày 12.8.2017 6:32:10​
Trọn vẹn với hiện tại

Trà đạo ngày 15.8.2017 6:46:38​
- Trường đào tạo Phật/ Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng

Trà đạo ngày 19.8.2017 6:55:58​
Linh cảm/ Pháp/Sự Cô đơn

Trà đạo ngày 22.8.2017 7:07:35​
Hiểu đúng Chánh Định trong Bát Chánh Đạo

Trà đạo ngày 24.8.2017 7:36:00​
Thị pháp trụ pháp vị"

Trà đạo ngày 26.8.2017 7:41:30​
Niệm Pháp

Trà đạo ngày 29.8.2017 7:47:47​
"Vô Sư Trí" "Bậc Vô Học" và "Chánh kiến"

Trà đạo ngày 31.8.2017 8:02:00​
Người bịt mắt sờ voi

Trà đạo ngày 06.9.2017 8:16:40​
Đức của Đạo

Trà đạo ngày 10.9.2017 8:26:35​
Thể Tướng Dụng

Trà đạo ngày 13.9.2017 8:35:08​
Sự Sợ hãi

Trà đạo ngày 17.9.2017 8:50:00​
“Bặt dứt tư tưởng” Thực Hành Tứ Niệm Xứ - Thực tánh và thực tướng- Pháp và Giác ngộ Pháp
- Thấy ra nhân quả - Tánh thấy và Tướng thấy - Thái cực - Tam học

Soi Sáng Thực Tại
Tác giả: Viên Minh
Nhóm biên tập: Như Tuệ - Viên Hướng
Giọng đọc: Như Phước - Hiếu Chơn

File pdf: https://bit.ly/3qu5nZy
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.