Đường về an lạc - Thích Quảng Thiện

Featured Videos

Đường về an lạc - Thích Quảng Thiện

577 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

KTPT 86 | Đường về an lạc - TT. Thích Quảng Thiện

"Một lòng kính lạy Phật-đà,
Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai,
Con hằng mặc áo Như Lai,
Con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời".

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.