Do đâu tin có Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp - Narada

Featured Videos

Do đâu tin có Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp - Narada

551 0 0 0 Người đăng: nguyenquocanh1990

Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

[24].Do đâu tin có Tái Sanh - Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada
Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.