Đến Đi - Như Lai - Hỏi Đáp (Houston, 1/5/2015) - Thích Viên Minh

Đến Đi - Như Lai - Hỏi Đáp (Houston, 1/5/2015) - Thích Viên Minh

551 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đến Đi - Như Lai - Đặt nặng giải thoát trước giác ngộ - Thấy ra rồi mới đối trị đúng - 4 mức độ của Tinh tấn, Chánh niệm, Tỉnh giác.

Sư Viên Minh chia sẽ và hướng dẫn thiền tập tại đạo tràng Thuận Pháp, Houston - Texas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 5 năm 2015.

Pháp Thoại và chia sẻ về Thiền của Thầy Viên Minh: http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.