Đâu Là Đúng: Mời thầy dùng cơm sau giờ ngọ - An Viên

Featured Videos

Đâu Là Đúng: Mời thầy dùng cơm sau giờ ngọ - An Viên

302 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đâu Là Đúng: Mời thầy dùng cơm sau giờ ngọ Người thực hành quy y hễ thấy người tu hành chân chính giữ gìn giới luật thì liền kính nể quý trọng xem như đó là vị đại diện cho đức Phật. Nhiều gia đình phật tử để thêm phần cung kính với chư tăng ni ngoài việc thường xuyên đến chùa lắng nghe lời giảng của quý thầy quý cô còn mời quý thầy quý cô về tư gia dùng bữa.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.