Đâu Là Chân Tướng Sự Thật - Pháp Sư Tịnh Không

Đâu Là Chân Tướng Sự Thật - Pháp Sư Tịnh Không

3,257 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phật Giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà để giáo hóa chín pháp giới chúng sanh. (Chín pháp giới, tức là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục) Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển trong suốt 49 năm. Nội dung tức là nói rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh tức là chính bản thân mình, vũ trụ tức là hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Biết giác ngộ gọi là Phật Bồ Tát. Không biết giác ngộ gọi là phàm phu. Tu hành tức là sửa đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách nói và cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.