Dâng Hương - Tuyển tập Nhạc Lễ Phật Giáo - Bảo Yến

Dâng Hương - Tuyển tập Nhạc Lễ Phật Giáo - Bảo Yến

2,405 1 0 0 Người đăng: ngohongquyen

Tân nhạc Phật giáo
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

00:00 Dâng Hương - Bảo Yến
01:43 Xưng Tán - Bảo Yến
02:47 Kỳ Nguyện - Bảo Yến
05:09 Lễ Thập Phương Tam Bảo - Bảo Yến
06:06 Lễ Phật Bảo - Bảo Yến
08:46 Lễ Pháp Bảo - Bảo Yến
11:22 Lễ Tăng Bảo - Bảo Yến
14:10 Lễ Xá Lợi - Bảo Yến
15:04 Thỉnh Chư Thiên - Bảo Yến
17:35 Khai Kinh - Bảo Yến
18:26 Hạnh Phúc Kinh - Bảo Yến
23:17 Vô Úy Kinh - Bảo Yến
26:00 Ðại Từ Bi Kinh - Bảo Yến
30:18 Từ Bi Nguyện - Bảo Yến
32:28 Hồi Hướng Công Ðức - Bảo Yến
34:45 Phục Nguyện - Bảo Yến

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.