Đại Lễ Vu Lan - Thích Thiện Hữu

Đại Lễ Vu Lan - Thích Thiện Hữu

1,206 0 0 0 Người đăng: admin

Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Lễ Vu Lan 2006&2007 : TT - Thích Thiện Hữu : Tu Viện Phật Đà
ĐĐ : Thích Thiện Đạo
Thuyết Giảng Tại Tu Viện PHẬT ĐÀ
Chủ Đề : Lục Tức Phật

36 Deodar St - Inala
Qld 4077
Australia

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.